گذر عمر..

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 

 بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین
در گذر عمر ندیدم لبی را خندان
ندیدم دلی را شادمان
بر لب جوی نشستم گریان
نگریستم در آن
من گریستم در آن بِسان دگران
پر نمی شد آن جوی از آن سیل روان
دیده هایم پر بود از آن
رفته بود از دستم این عمر گران
دیده هایم خون گشت از آن
چه گذشت در این سالیان
آه و حسرت و اشک نبود مرهم دردمان
ای امان ، ای امان ، ای امان
...
بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین 
مصطفی خواجویی نژاد.

ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها